MH Druva

Start Uppåt Om oss Om Pudel Hundarna/Our dogs Avkommor/Offsprings Valpar/Puppies I våra minnen

"uppfödare av grå och vit storpudel" - "breeder of white and silver standard poodle"
 

Pigga Tuva!
 

Moment

1

2

3

4

5

1a.
KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt -morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt -skyggar och drar sig undan.

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig ej undan

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad

Intensivt kontakt-beteende mot TL, kan hoppa och gnälla

1b.
KONTAKT
Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka.

Följer med motvilligt. Strävar mot föraren  alt stretar åt annat håll.

Följer med hela sträckan, neutral.

Följer med villigt. Engagerar sig.

Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testl. Hoppar, gnäller.

1c.
KONTAKT
Hantering

Avvisar. Morrar och eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren

Accepterar. Är neutral.

Accepterar, svarar med kontaktbeteende.

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot TL.

2a.
LEK 1
Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt.

Leker mycket aktivt, startar mkt snabbt.

2b.
LEK 1
Gripande

Griper ej.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet.

2c.
LEK 1
Dragkamp

Biter ej.

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

Biter - drar emot, släpper, tar om.

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper

3a.
JAKT
Förföljande

Startar ej.

Startar men avbryter.
 

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

1 Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
(båda försöken)

2 Startar direkt med  hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b.
JAKT
Gripande

Nonchalerar bytet/
springer ej fram.

Griper ej, nosar på
föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
(första försöket)

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåll-er bytet i minst 3 sek
(andra försöket)

4
AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn.
Enstaka aktivitetshöjningar.

Är uppmärksam, ngt orolig. Vandrar runt och nosar.

Är orolig, Växlar snabbt aktiviteter.

5a.
AVSTÅNDSLEK
Intresse

Engageras ej av figuranten. Ointresserad

Kontroll, avbrott kan förekomma.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.

5b.
AVSTÅNDSLEK
Hot/Agg.

Inga skall eller morrningar.

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första del

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 och 2 del.

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. 1 del.

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom.1 & 2 del.

5c.
AVSTÅNDSLEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten. Ointresserad.

Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet.

Går fram när figuranten ger sig tillkänna.

Går fram till fig. med låg kroppsställning och eller tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

5d.
AVSTÅNDSLEK
Leklust

Visar inget intresse.

Leker ej men visar intresse.

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

5e.
AVSTÅNDSLEK
Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Är aktiv med figuranten, intresse även mot passiv fig.

Uppmanar passiva figuranten till fortsatt lek.

6a.
ÖVERRASKNING
Rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b.
ÖVERRASKNING
Hot/agg

Visar inga hotbeenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas m. bett.

6c.
ÖVERRASKNING
Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram,

Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen - lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.

6d.
ÖVERRASKNING
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge el liten tempoväxling el tittar bort vid någon av passagerna

Båge el tempoväxl vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensi-tet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.
ÖVERRASKNING
Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen.

Stannar upp Luktar /tittar på overallen vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i / lek mot overallen, Intresset minskar efter hand.

Biter i / leker med overallen vid två eller fler passager

7a.
LJUDKÄNSLIGHET Rädsla

Stannar. Kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b.
LJUDKÄNSLIGHET
Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hund

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp.

7c.
LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge, el liten tempoväxl, el tittar bort vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxl vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensi-tet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

7d.
LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan.

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a.
SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hoteteenden

Visar flera hoteteenden under längre tid.

Visar flera hoteteenden och någon attack.

Visar hoteteenden och flera attacker.

8b.
SPÖKEN
Kontroll

Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig.

Tittar till mot spökena då och då

Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.

Kontrollerar/handlar mot båda spökena. kortare avbrott.

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c.
SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför el bredvid föraren.

Uppehåller sig i huvudsak framför el bredvid föraren Ngn  avståndsreglering.

Uppehåller sig i huvudsak framför el bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

8d.
SPÖKEN
Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figs förklädnad

Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden.

Går fram till spöket när föraren står bredvid.

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

Går fram till spöket utan hjälp.

8e.
SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök.

Accepterar kontakt - helt oengagerad men drar sig inte undan.

Besvarar kontakt när figurant bjuder.

Tar kontakt själv.
Balanserad.

Intensivt kontakt-beteende mot Fig. Kan hoppa och gnälla

9a.
LEK 2
Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt.

Leker mycket aktivt, startar mkt snabbt.

9b.
LEK 2
Gripande

Griper ej.

Griper ej direkt, nosar först på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Griper direkt med hela munnen

Griper direkt, hugger föremålet.

10.
SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet

Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet.

Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydl. Flyktten-denser/avstår skott.

Skicka e-post till Kennel Naturelle med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Copyright © 2017 . Webmaster: Karin Lundegård